U službi građana općine Lukavac
Zimska služba spremno dočekala snježne padavine

zimskaSvi putevi na području općine Lukavac su prohodni, a u funkciju su stavljeni svi resursi Zimske službe. Prve snježne padavine nisu iznenadile Zimsku službu JP „Rad“ Lukavac. Mehanizacija je na terenu bila još od petka, a subotnje obilnije padavine bile su povod za stavljenje u funkciju svih materijalnih i kadrovskih resursa. „Još od jutarnjih sati na terenu su tri kamiona sa posipnim materijalom i tri mašine sa plugovima.

Trudimo se da pokrijemo gradske ulice, uključujući trotoare, te da ne zanemarimo i najudaljenije mjesne zajednice. Svi putevi na području općine Lukavac trenutno su prohodni i tako će i ostati ukoliko mognemo i dalje poštovati predviđenu dinamiku radova“, izjavio je Sabahudin Kasumović, šef Zimske službe JP „Rad“ Lukavac.

U nadležnosti Zimske službe su putevi na kojima saobraćaju autobusi u svim mjesnim zajednicama i veliki broj ulica u gradu, što je definisano ugovorom sklopljenim između Općine Lukavac i JP „Rad“ Lukavac. Za prohodnost ostalih putnih pravaca zadužena su Vijeća MZ-ca i njima su u Zimskoj službi izdali odgovarajuće količine posipnog materijala i nafte za priručnu mehanizaciju.