U službi građana općine Lukavac
Zimska služba
Zimska služba izvršava planom zacrtane zadatke.Svi putni pravci koji su u nadležnosti J.P.»RAD» Lukavac su prohodni. Ekipe Zimske službe J.P. ”RAD” Lukavac na terenu je od vecernjih sati. Na stanju su dovoljne količine posipnog materijala soli i rizle kao i tečnosti za topljnje leda, a koja topi led i do -30º C.
Prioritetni pravci su definisani programom higijene grada od strane Općinskog vijeća, a misli se na putne pravce održavanja autobuskih linija.
Odlukom o komunalnom redu članom 135. zabranjeno je: iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare, bacanje snijega na saobraćajnicu, zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova,
Lice koje ošteti površine, objekte i nasade na površinama, dužno je da ih dovede u prvobitno stanje.