U službi građana općine Lukavac
Zimska služba

Zimska služba izvršava planom zacrtane zadatke. Svi putni pravci koji su u nadležnosti J.P. ”RAD” Lukavac su prohodni. U danima vikenda sva raspoloživa mehanizacija je bila na terenu. Na stanju su dovoljne količine posipnog materijala soli i rizle kao i tečnosti za topljenje leda,a koja topi led i do -30 C. Prioritetni pravci su definisani programom higijene grada od strane Općinskog vijeća, a misli se na putne pravce održavanja autobuskih linija.

Prilikom uklanjanja snijega i leda ne smiju se oštećivati površine sa kojih se vrši uklanjanje snijega. Lice koje ošteti površine, objekte i nasade, dužno je da ih dovede u prvobitno stanje.