U službi građana općine Lukavac
Zimska služba

Zimska služba izvršava planom zacrtane zadatke.Svi putni pravci koji su u nadležnosti J.P.»RAD» Lukavac su prohodni. Ekipe Zimske službe J.P. ”RAD” Lukavac na terenu su bile cijelu noć. Dežurna služba u danima  vikenda spremna  je za blagovremenu intervenciju.

Na stanju su dovoljne količine posipnog materijala soli i rizle kao i  tečnosti za topljnje leda, a  koja topi led i do -30º C.

Prioritetni pravci su definisani programom higijene grada od strane Općinskog vijeća, a misli se na putne pravce održavanja autobuskih linija.

Upućujemo apel vozačima da voze oprezno i da brzinu prilagode trenutnim uvjetima na cesti.

Odlukom o komunalnom redu članom 135. zabranjeno je: iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare, bacanje snijega na saobraćajnicu, zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova, deponovanje snijega i leda na cvijetne zasade i zasade sa ukrasnim parkovskim vrstama, sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama.

Prilikom uklanjanja snijega i leda , ne smiju se oštećivati površine sa kojih se vrši uklanjanje snijega. Lice koje ošteti površine, objekte i nasade na površinama, dužno je da ih dovede u prvobitno stanje.