U službi građana općine Lukavac
Zimska sezona 2020/21

U proteklim periodu uradili smo sve potrebne pripreme za zimsku službu, a izvršena je nabavka posipnog materijala soli i rizle kao i tečnosti za topljenje leda, također je izvršena priprema vozila. Prioritetni pravci su definisani programom higijene grada od strane Općinskog vijeća, a misli se na putne pravce održavanja autobuskih linija.

Odlukom o komunalnom redu članom 135. zabranjeno je: iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare, bacanje snijega na saobraćajnicu, zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova, deponovanje snijega i leda na cvijetne zasade i zasade sa ukrasnim parkovskim vrstama, sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama. Prilikom uklanjanja snijega i leda , ne smiju se oštećivati površine sa kojih se vrši uklanjanje snijega. Lice koje ošteti površine, objekte i nasade na površinama, dužno je da ih dovede u prvobitno stanje.

Učesnicima u saobraćaju želimo zimsku sezonu bez udesa i povreda.