U službi građana općine Lukavac
Zamjena dijela cijevi na toplovodnoj mreži.