U službi građana općine Lukavac
Volim Lukavac

 

Menadžment JP „Rad“ Lukavac  nastoji iz godine u godinu ojačati status društveno odgovornog preduzeća. To postižu kontinuiranom izgradnjom odnosa sa građanima, odnosno korisnicima usluga, osnivačima, poslovnim partnerima i zaposlenicima.

Takođe, kroz brigu o okolišu i nastojanja da okruženje učine ljepšim i urednijim podižu kvalitet življenja građana općine Lukavac. Žele da to bude obostran proces, te su kroz kampanju „Volim Lukavac“ pozvali kompletnu lokalnu zajednicu na to.

Kampanja obuhvata sve promotivne i edukativne aktivnosti sa tim cilje, te sve medijske istupe i prezentacije, koje su usmjerene ka podizanju svijesti građana o važnosti  plaćanja komunalnih usluga i brige za okoliš. Počela je u oktobru 2012. godine i realizuje se u saradnji sa svim lokalnim medijima.