U službi građana općine Lukavac
Važno upozorenje!

Važno upozorenje: Poštovani građani općine Lukavac, korisnici usluga J.P.»RAD» Lukavac grejna sezona je na pragu, zbog čega vas upozoravamo da u što kraćem roku (najkasnije do 20. septembra) izmirite svoje obaveze prema J.P.»RAD» Lukavac kako bi grejna sezona mogla početi na vrijeme. Ukoliko to ne učinite, bit ćemo prinuđeni na isključenja sa sistema centralnog grijanja. Troškovi ponovnog priključenja padaju na teret korisnika.
Spiskovi sa dužnicima bit će istaknuti na oglasnim tablama pojedinih ulaza – zgrada.
Istovremeno se zahvaljujemo korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze.