U službi građana općine Lukavac
Uskoro javno objavljivanje spiskova sa dužnicima

Nagomilana dugovanja korisnika usluga J.P. „Rad“ Lukavac dovela su u pitanje funkcionisanje ovog preduzeća, a time i predstojeću grejnu sezonu.

Komunalno preduzeće u ovom trenutku potražuje 7 932 217 KM što je neslavan rekord, a posebno je zabrinjavajuća činjenica da se stepen naplativosti ne povećava. Za pravna lica naplativost je manja od 50%, dok za fizička lica varira od 70% do 75%. Na spisku dužnika najzastupljenije su javne ustanove i servisi građana, odnosno prostori u kojima se vrše: edukacija, liječenje, obavljaju kulturne i sportske aktivnosti, izdaju potvrde i uvjerenja, rješavaju sporovi. Dakle sve od čega zavisi funkcionisanje  lokalne  zajednice i kvalitet života građana općine Lukavac. Na spiskovima su i vlasnici stanova, neki iz kategorije socijalno ugroženih, ali i neki dobro situirani građani među kojima ima:  biznismena, direktora, javnih službenika i političara…

Menadžment preduzeća posljednjih godina ulaže nevjerovatne napore da se situacija promijeni na bolje no sami u tome teško uspijevaju. Sudovi su prebukirani i parnice traju godinama, administracija je spora i neefikasna, sistem snabdijevanja bez mogućnosti otpajanja je zastario. To su samo neki od problema sa kojima se suočavaju kada pokušaju sankcionisati nekog dužnika. Ono što posebno zabrinjava je činjenica da je svijest dužnika na vrlo niskom nivou i da su radi lične koristi spremni ugroziti kvalitet života svojih porodica, komšija i svih drugih građana ove općine. U svojoj bahatosti zaboravljaju da je J.P.“Rad“ preduzeće u službi građana i da oni za nas obavljaju poslove čišćenja, distribucije vode i toplotne pare. Bez njih ne postoji urbani način života.

Tokom dva ljetnja mjeseca komercijalni računi preduzeća bili su blokirani zbog duga koje „Rad“ ima po osnovu doprinosa i poreza, od kojih je većinu aktuelni menadžment naslijedio iz prethodnog perioda. Mnogi dugovi su sanirani, ali je Porezna uprava FBiH račune blokirala zbog duga koji je četiri puta manji od spomenutih potraživanja. Tu su blokadu osjetili uposlenici koji nisu primali plate, ali ne i građani među kojima i već spomenute neplatiše. Njima su zahvaljujući naporima ovog kolektiva sve usluge pružane na vrijeme i bez umanjenja kvalitete.

Dok oni koji nisu spojeni na sistem gradskog grijanja investiraju u nabavku uglja i drva, vlasnici stanova i prostora samo očekuju trenutak kada će njihovi radijatori postati topli. No ukoliko ne investiraju u račune iz prethodnih sezona oni će ostati hladni. Početak naredne grejne sezone je upitan i ona neće početi na vrijeme ukoliko se ne plate dugovanja iz prethodnih. Spiskovi sa dužnicima krajem septembra bit će postavljeni po ulazima zgrada, a ukoliko i to ne urodi plodom bit će objavljeni putem lokalnih medija.

Sada je na potezu i lokalna izvršna i zakonodavna vlast koja se mora uključiti u rješavanje ovog problema. Koliko će to ozbiljno shvatiti pokazat će naredna sjednica Općinskog Vijeća koje će razmatrati Program mjera revitalizacije Javnog preduzeća za zanatske i komunalne usluge „Rad“ Lukavac. Oči građana sada su uprte u njih.