U službi građana općine Lukavac
Uređenje parka Macan Marija i parka u Školskoj ulici.