U službi građana općine Lukavac
Servisne infromacije za 07.10.2013

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Juče regulisano jedno puknuće vrelovodne cijevi.

Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom čl. 13 u cilju zaštite centralizovanog sistema  snabdijevanja toplotnom energijom zabranjeno je:

–   neovlašteno na toplovod priključiti toplovodnu instalaciju,

–  vršiti izgradnju nadzemnih i podzemnih objekata koji bi na bilo koji način mogli ugroziti snabdijevanje toplotnom energijom i

–   na bilo koji način ugroziti pouzdanost snabdijevanja toplotnom energijom.

Vodosnabdijevanje uredno, obilazak i kontrola rada pumparnica, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži, zamjena vodomjera i isključenja sa mreže neplatiša.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene .

Radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina se nastavljaju, mašinsko ručno-metenje, uklanjanje lišća,  obrezivanje cvijeća kao i uređenje prostora spomen obilježja i prostora sedmične pijace.

Obaveze prema Termoelektrani Tuzla nisu ispoštovane. Molimo korisnike usluga za veće učešće u izmirenju obaveza za centralno grijanje kako bi se održao kontinuitet u isporuci toplotne energije.  Obavještavamo korisnike komunalnih usluga koji se nalaze na spisku dužnika objavljenom na web stranici J.P.»RAD» Lukavac da mogu podnijeti pismeni zahtjev putem protokola preduzeća uz priloženu potrebnu dokumentaciju radi usaglašavanja obaveza i potraživanja.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.DSC05237