U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan14.12.2017. god.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše.

Zimska služba izvršava planom zacrtane zadatke. Svi putni pravci koji su u nadležnosti J.P.»RAD» Lukavac su prohodni. Dežurna služba u danima praznika i vikenda spremna za blagovremenu intervenciju.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac članom 22. definisano je:

Svaki korisnik usluge dužan je da kućne vodovodne instalacije drži u ispravnom stanju, kako bi se spriječilo rasipanje vode i nastupanja drugih šteta. U suprotnom slučaju sve nastale štete padaju na teret korisnika. Pod kućnim vodovodnim instalacijama podrazumjevaju se sve naprave i uređaji kod korisnika usluge vodosnabdijevanja iza glavnog vodomjera, koje služe za snabdijevanje vodom.

Odlukom o komunalnom redu na području općine Lukavac čl. 135. zabranjeno je:

– iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare;
– bacanje snijega na saobraćajnicu:
– zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova;
– deponovanje snijega i leda na cvijetne zasade i zasade sa ukrasnim parkovskim vrstama;
– sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama

Pri uklanjanju snijega i leda, ne smiju se oštećivati površine sa kojih se vrši uklanjanje, a niti objekti i nasadi na tim površinama. Lice koje ošteti površine, objekte i nasade na površinama, dužno je da ih dovede u prvobitno stanje.

OBAVJEŠTENJE

Niske vremenske temperature i slaba zaštićenost vodomjernih mjesta, šahtova, u mnogim slučajevima prouzrokuju pojavu pucanja stakla vodomjera, a često i oštećenje kompletnog vodomjera. Najčešći uzrok zbog kojeg građani ostaju bez vode je smrzavanje vode u dijelovima internih vodovodnih instalacija, koje nisu dovoljno zaštićene ili se na njima voda rijetko koristi, a čine je svi cjevovodi iza glavnog vodomjera. Za njihovo održavanje su zaduženi korisnici vodovodne usluge, te ih savjetujemo, da još jednom provjere žaštitu svojih vodomjera i vodovodnih instalacija.
Neophodno je da se blagovremeno izvrši zaštita od mraza vodomjernih mjesta i instalacija, tako što će se vodomjer i otkrivene cijevi obložiti odgovarajućim termo izolacijskim materijalom – stiropor, staklena vuna i sl. Eventualni nedostatak navedenog izolacionog materijala može se nadomjestiti starim dekama i slično. U pravilu, voda se ledi u najplićim i nezaštićenim dijelovima instalacije, kao i negrijanim dijelovima zgrada. Ovaj trošak je puno manji od onog koji nastaje zbog puknuća cijevi, nakon što se voda zaledi. Zamrznute instalacije nikako se ne smiju odleđivati direktnim polijevanjem tople vode preko njih, niti korištenjem otvorenog plamena.

Ukoliko korisnici nisu u mogućnosti sami riješiti problem odmrzavanja vode u cijevima, iza glavnog vodomjera, potrebno je da se obrate stručnim licima – vodoinstaleterskim firmama ili upraviteljima.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. J.P. ”RAD” Lukavac će u saradnji sa komunalnom inspekcijom sankcionisati one građane koji ne poštuju odredbe donesene Odlukom o komunalnom redu.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.