U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 31.12.2020. godine.

VODOSNABDIJEVANJE:

Korisnici koji se snabdijevaju sa rezervora Zigići i Ahmići (problemi zbog nestanka struje), imat će problema sa redovnom isporukom vode, a ekipe su na trenu i rade na sanaciji kvara. U ostalim dijelovima grada i prigradskim naseljima vodosnabdijevanje je uredno.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća se vrši u skladu sa redovnim rasporedom za četvrtak. Za sutra 01.01.2021 godine, odvoz smeća  vršit će se  u skladu sa redovnim rasporedom za petak.

HIGIJENA GRADA:

Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina.

ULIČNA RASVJETA:

Redovno održavanje na području općine Lukavac.

ZIMSKA SLUŽBA:.

Svi ljudski i materijalno-tehnički resursi su u pripravnosti, a obezbijeđena je i dovoljna količina posipnog materijala.