U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 31.05.2018. god,

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.  Radnici J.P. ”RAD” Lukavac danas su počeli sa redovnim akcijama na uređenju javnih zelenih površina. Uređenje je obuhvatilo košenje trave, orezivanje i okopavanje zelene ograde, metenje mašinsko i  ručno, okopavanje cvijeća.

Na kompletnom području općine Lukavac obavezan je odvoz kućnog smeća i krupnog otpada. Za organizovanje obaveznog odvoza kućnog i krupnog otpada sa cjelokupnog područja općine odgovoran je davalac komunalnih usluga i nadležna općinska služba za inspekcijske poslove. Saglasnost na cijenu usluga odvoza  kućnog smeća i krupnog otpada daje Općinsko vijeće, na zahtjev Javnog komunalnog preduzeća, odnosno, pravnog lica ili lice koje samostalno obavlja djelatnost, kome je povjereno obavljanje poslova odvoza smeća, shodno članu 21. Zakona o komunalnim djelatnostima (Službene novine TK broj: 11/05).

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac danas je uredno i nema planiranih isključenja radi izvođenja radova na mreži. Redovne aktivnosti su u toku, kontrola i zamjena vodomjera, traženje gubitaka na vodovodnoj mreži, čišćenje kolektora.

Korisnik usluge vodosnabdijevanja obavezan je da: koristi vodu na ekonomičan način, kako bi se spriječilo rasipanje vode, plati utvrđenu cijenu za vodosnabdijevanje vodom po ispostavljenom računu utrošene vode, održava kućne vodovodne instalacije i da ih zaštiti od oštećenja i kvara, u slučalu kvara brzo obezbjedi lokaciju i otkloni kvar ili havariju i omogući očitanje vodomjera.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.