U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 30.11.2017. god.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano: održavanje javnih zelenih površina i čišćenje javnih asfaltnih površina i uklanjanje pasa lutalica.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Povodom novogodišnjih praznika, počinje ukrašavanje grada. Za novogodišnje praznike ulice u Lukavcu i ove godine biće ukrašene dekorativnim osvjetljenjem i ukrasima. Lukavac je i prethodnih godina bio jedan od najljepše ukrašenih gradova u vrijeme novogodišnjih praznika na području Bosne i Hercegovine.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga da u mjesecu decembru 2017. godine J.P. ”RAD” Lukavac pokreće sudske postupke za korisnike komunalnih usluga koji imaju dugovanja za izvršene usluge odvoza smeća, isporuke vode i toplotne energije u periodu od 01.01.2017. do 30.09.2017. godine. Korisnici su blagovremeno upozoreni na posljedice pokretanja sudskih postupaka u vidu izlaganja dodatnim troškovima (naknada troškova advokatu, zakonske zatezne kamate i sudski troškovi).
Pozivamo sve korisnike komunalnih usluga da na vrijeme izmire svoje obaveze kako ne bi bili predmet sudskog postupka.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo građane korisnike usluga J.P. ”RAD” Lukavac vezano za odvoz smeća o slijedećem:

Odlukom Općinskog vijeća Lukavac utvrđena je cijena odvoza kućnog smeća i ista je ograničena na dvije kante od 120 litara po jednom odvozu.

U članu 108 ove odluke definisano je da se kućnim smećem smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, gražama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće.

Kućnim smećem ne smatraju se: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.

S tim u vezi pozivamo građane koji u zimskom periodu imaju veće količine šljake – pepela, a koja ne spada u kućno smeće na sklapanje ugovora o odvozu istog. U protivnom svaka veća količina od propisane (dvije kante od 120 litara po odvozu) neće biti odvezena.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.