U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 30.10.2019. god.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica. Korisnici toplotne energije, dužni su o svom trošku sistematski održavati i kontrolisati kućnu toplovodnu instalaciju, a u slučaju kvara za vrijeme sezone grijanja brzo otkloniti kvar ili havariju. Podsjećamo korisnike usluge centralnog grijanja da je prema zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada TK, obaveza Upravitelja zgrade da u saradnji sa predstavnicima etažnih vlasnika, održava zajedničke dijelove instalacija centralnog grijanja.

Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac čl.13. definisano je:

 1. neovlašteno na toplovod priključiti kućnu toplovodnu instalaciju,
 2. vršiti izgradnju nadzemnih i podzemnih objekata, koji bi na bilo koji način mogli ugroziti snabdijevanje toplotnom energijom,
 3. rukovati zajedničkom toplovodnom armaturom i uređajima,
 4. mijenjati mjerne uređaje, vršiti popravke i rekonstrukciju na centralizovanom sistemu snabdijevanja toplotnom energijom i
 5. na bilo koji način ugroziti pouzdanost snabdijevanja toplotnom energijom.

Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja J.P “RAD” Lukavac danas je otežano (sa povremenim zatvaranjem određenih zona), a zbog ogranične isporuke vode (tehnički problemi) sa filter stanice Modrac – GIKIL, koja je u vlasništvu GIKIL-a. U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

U cilju zasštite vodovoda i sprječavanja nekontrolisanog trošenja vode zabranjeno je :

 • bez dozvole na vodovod priključiti kućni vodovod, hidrantsku mrežu, fontane i drugo;
 • iz javnog hidranta uzimati vodu za piće, pranje, zalijevanje i drugo;
 • vršiti izgradnju nadzemnih i podzemnih objekata koji bi na bilo koji način mogli ugroziti vodovod;
 • na površini ispod koje su položene instalacije javnog vodovoda držati otpadni materijal, naročito organskog porijekla, ispuštati otpadne vode, zakopavati leševe uginulih životinja i drugo;
 • rukovati zajedničkom vodovodnom armaturom i uređajima;
 • mijenjati mjerne uređaje, vršiti popravke i rekonstrukciju na vodovodu bez ovlaštenja;
 • ne poštivati propise o ograničenoj potrpšnji i štednji za vrijeme dok traje propisana mjera;
 • na bilo koji način ugroziti kvalitet vode ili pouzdanost snabdijevanja vodom.

Obavještenje: Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe. 

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina. 

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa u Tabacima.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.