U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 30.03.2020. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u danima vikenda odvijalo se normalno i bez ograničenja.  Stanje vodosnabdijevanja gradskog   i  prigradskog  vodovodnog sistema kojima upravlja J.P. ”RAD”  Lukavac danas  je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.  Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovolja kvakvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe. 

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a odvoz smeća se odvija po ustaljenom rasporedu. Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Održavanje ulične nalogu rasvjete vrši se po nadležnog organa, a danas je planirana regulacija paljenja ulične rasvjete.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.