U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 30.03.2018. god.

 Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera

Svaki korisnik usluge dužan je da kućne vodovodne instalacije drži u ispravnom stanju, kako bi se spriječilo rasipanje vode i nastupanje drugih šteta. U suprotnom slučaju sve nastale štete padaju na teret korisnika. Pod kućnim vodovodnim instalacijama podrazumijevaju se sve naprave i uređaji kod korisnika usluge vodosnabdijevanja iza glavnog vodomjera, koje služe za snabdijevanje vodom. 

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti podstanica.

U cilju zaštite centralizovanog sistema snabdijevanja toplotnom energijom, zabranjeno je: neovlašteno na toplovod priključiti kućnu toplovodnu instalaciju, vršiti izgradnju nadzemnih i podzemnih objekata, koji bi na bilo koji način mogli ugroziti snabdijevanje toplotnom energijom, rukovati zajedničkom toplovodnom armaturom i uređajima, mijenjati mjerne uređaje, vršiti popravke i rekonstrukciju na centralizovanom sistemu snabdijevanja toplotnom energijom i na bilo koji način ugroziti pouzdanost snabdijevanja toplotnom energijom.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Higijena grada: Proljetno čišćenje asfaltnih površina, sakupljanje smeća sa zelenih površina, čišćenje slivnika.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.