U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 29.09.2017. god.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina ćije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano košenje trave, metenje mašinsko i ručno, korpice i papiri, sakupljanje lišća, orezivanje zelene ograde.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima.

Odlukom o komunalnom redu na području općine Lukavac čl. 116: korisnici odvoza kućnog smeća, dužni su sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je oštećivati posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati žeravicu ili vrući pepeo, bacati ostatke životinja, građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. Upućujemo apel građanima da smeće odlažu u posude namjenjene za otpad.

 

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.