U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 29.06.2018. god.

Vodosnabdijevanje u protekla 24h odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac danas je uredno i nema planiranih isključenja radi izvođenja radova na mreži.

Redovne aktivnosti su u toku, kontrola i zamjena vodomjera, traženje gubitaka na vodovodnoj mreži, čišćenje slivnika, čišćenje kolektora.

Korisnik usluge vodosnabdijevanja obavezan je da: koristi vodu na ekonomičan način, kako bi se spriječilo rasipanje vode, plati utvrđenu cijenu za vodosnabdijevanje vodom po ispostavljenom računu utrošene vode, održava kućne vodovodne instalacije i da ih zaštiti od oštećenja i kvara, u slučalu kvara brzo obezbjedi lokaciju i otkloni kvar ili havariju i omogući očitanje vodomjera.

Zbog visokih temperatura zraka, a u cilju zaštite zdravlja radnika, od 07.06. 2018. godine, odvoz smeća se vrši u ranijim jutartnjim satima (od 6:00 sati pa na dalje). Molimo korisnike da iznesu svoje posude s otpadom do 06:00 sati ujutro ili večer prije po redovnom rasporedu.

Radnici J.P. ”RAD” Lukavac danas su počeli sa redovnim akcijama na uređenju javnih zelenih površina. Uređenje je obuhvatilo sakupljanje i košenje trave,  uređenje putnog pojasa u Huskićima.

Na kompletnom području općine Lukavac obavezan je odvoz kućnog smeća i krupnog otpada. Za organizovanje obaveznog odvoza kućnog i krupnog otpada sa cjelokupnog područja općine odgovoran je davalac komunalnih usluga i nadležna općinska služba za inspekcijske poslove.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.