U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 28.11.2017. god.

Povodom novogodišnjih praznika, počinje ukrašavanje grada. Za novogodišnje praznike ulice u Lukavcu i ove godine biće ukrašene dekorativnim osvjetljenjem i ukrasima. Lukavac je i prethodnih godina bio jedan od najljepše ukrašenih gradova u vrijeme novogodišnjih praznika na području Bosne i Hercegovine. Osim običnih dekorativnih elemenata različitih vrsta, ukrašavanje grada biće upotpunjeno velikom dekorativnom jelkom koja će biti smještena u ul. Branilaca Bosne prilikom čega će biti izmjenjen režim saobraćaja.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano: održavanje javnih zelenih površina i čišćenje javnih asfaltnih površina.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga da u mjesecu decembru 2017. godine J.P. ”RAD” Lukavac pokreće sudske postupke za korisnike komunalnih usluga koji imaju dugovanja za izvršene usluge odvoza smeća, isporuke vode i toplotne energije u periodu od 01.01.2017. do 30.09.2017. godine. Korisnici su blagovremeno upozoreni na posljedice pokretanja sudskih postupaka u vidu izlaganja dodatnim troškovima (naknada troškova advokatu, zakonske zatezne kamate i sudski troškovi).
Pozivamo sve korisnike komunalnih usluga da na vrijeme izmire svoje obaveze kako ne bi bili predmet sudskog postupka.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo građane korisnike usluga J.P. ”RAD” Lukavac vezano za odvoz smeća o slijedećem:

Odlukom Općinskog vijeća Lukavac utvrđena je cijena odvoza kućnog smeća i ista je ograničena na dvije kante od 120 litara po jednom odvozu.

U članu 108 ove odluke definisano je da se kućnim smećem smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, gražama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće.

Kućnim smećem ne smatraju se: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.

S tim u vezi pozivamo građane koji u zimskom periodu imaju veće količine šljake – pepela, a koja ne spada u kućno smeće na sklapanje ugovora o odvozu istog. U protivnom svaka veća količina od propisane (dvije kante od 120 litara po odvozu) neće biti odvezena.

Za detaljnije informacije obratiti se nadležnoj službi J.P. ”RAD” Lukavac pozivom na telefon broj: 035/555-096.

OBAVJEŠTENE

Niske vremenske temperature i slaba zaštićenost vodomjernih mjesta, šahtova, u mnogim slučajevima prouzrokuju pojavu pucanja stakla vodomjera, a često i oštećenje kompletnog vodomjera. Najčešći uzrok zbog kojeg građani ostaju bez vode je smrzavanje vode u dijelovima internih vodovodnih instalacija, koje nisu dovoljno zaštićene ili se na njima voda rijetko koristi, a čine je svi cjevovodi iza glavnog vodomjera. Za njihovo održavanje su zaduženi korisnici vodovodne usluge, te ih savjetujemo, da još jednom provjere žaštitu svojih vodomjera i vodovodnih instalacija.
Neophodno je da se blagovremeno izvrši zaštita od mraza vodomjernih mjesta i instalacija, tako što će se vodomjer i otkrivene cijevi obložiti odgovarajućim termo izolacijskim materijalom – stiropor, staklena vuna i sl. Eventualni nedostatak navedenog izolacionog materijala može se nadomjestiti starim dekama i slično. U pravilu, voda se ledi u najplićim i nezaštićenim dijelovima instalacije, kao i negrijanim dijelovima zgrada. Ovaj trošak je puno manji od onog koji nastaje zbog puknuća cijevi, nakon što se voda zaledi. Zamrznute instalacije nikako se ne smiju odleđivati direktnim polijevanjem tople vode preko njih, niti korištenjem otvorenog plamena.

Ukoliko korisnici nisu u mogućnosti sami riješiti problem odmrzavanja vode u cijevima, iza glavnog vodomjera, potrebno je da se obrate stručnim licima – vodoinstaleterskim firmama ili upraviteljima.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. J.P. ”RAD” Lukavac će u saradnji sa komunalnom inspekcijom sankcionisati one građane koji ne poštuju odredbe donesene Odlukom o komunalnom redu.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.