U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 28.08.2018. god.

 

Vodosnabdijevanje u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac je uredno i nema planiranih isključenja radi izvođenja radova na mreži.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac čl. 22. definisano je : Svaki korisnik usluge dužan je da kućne vodovodne instalacije drži u ispravnom stanju, kako bi se spriječilo rasipanje vode i nastupanja drugih šteta. U suprotnom slučaju sve nastale štete padaju na teret korisnika. Pod kućnim vodovodnim instalacijama podrazumjevaju se sve naprave i uređaji kod korisnika usluge vodosnabdijevanja iza glavnog vodomjera, koje služe za snabdijevanje vodom.

Odvoz smeća odvija se u ranim jutarnjim satim od 6:00 pa na dalje. Molimo korisnike da iznesu svoje posude s otpadom do 06:00 sati ujutro ili večer prije po redovnom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je u planu košenje i sakupljanje trave, metenje mašinsko i ručno, uređenje putnog pojasa Šikulje.

Ulična rasvjeta: MZ Bistarac.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.