U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 28.06.2019. godine

Za posljednji radni dan u sedmici može se očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, uz normalno funkcionisanje kanalizacionog sistema. U toku su redovne aktivnosti, kontrola rada pumparnica ( rezervoar Nezirovići ), te redovno održavanje na vodovodnoj mreži.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe. 

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina. 

Danas je planirano redovno održavanje ulične rasvjete u MZ Modrac i MZ Dobošnica.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.