U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 28.05.2018. god.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću.

Vodosnabdijevanje u danima vikenda uredno, danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima. Danas je planirano čišćenje kolektora Seljanka 1 i 2, traženje gubitaka na vodovodnoj mreži.

U slučaju prestanka upotrebe objekta za vodosnabdijevanje, vlasnici, odnosno, pravno lice kome je objekat povjeren na korištenje i upravljanje, dužan je da taj objekat održavati u stanju koje neće prouzrokovati štetu režimu voda ili trećim licima.

 Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Radnici J.P. ”RAD” Lukavac danas su počeli sa redovnim akcijama na uređenju javnih zelenih površina. Uređenje je obuhvatilo košenje trave, orezivanje i okopavanje zelene ograde, metenje ručno, okopavanje cvijeća.

Ul. rasvjeta: redovno održavanje u Capardama i Babicama.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.