U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 28.04.2020.god.

VODOSNABDIJEVANJE:

Za danas ( 28.04. 2020.godine ), očekuje se uredno vodosnabdijevanje, bez obustave isporuke vode tokom dana, a uz normalno funkcionisanje kanalizacionog sistema. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.  U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže, vrši se zamjena vodomjera. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

U toku je priprema za sezonu 2020/2021.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća se odvija po planu.

Obavještavamo građane-korisnike usluge odvoza kućnog smeća, da će se u periodu  od 04.05.2020. godine, do 15.05.2020. godine,  u redovnim terminima  odvoza smeća vršiti odvoz krupnog otpada u prigradskim MZ na području općine Lukavac. Krupnim otpadom se smatraju: dijelovi namještaja, kućanski aparati i sanitarni uzređaji. Korisnici usluge odvoza smeća dužni su na dan odvoza krupni otpad odložiti pored posuda za kućno smeće. Napomena: U krupni otpad ne spada, građevinski otpad, šut, šljaka, podrumsko smeće kao i otpad iz bašta i dvorišta.

HIGIJENA GRADA:

Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina, a neke od današnjih aktivnosti su: košenje trave, uređenje spomen obilježja Trg Slobode, uklanjanje cvijeća u ulici Lukavačkih brigada, pražnjenje korpica, mašinsko i ručno metenje asfaltnih površina i ostali poslovi po nalogu opoćine Lukavac.

ULIČNA RASVJETA:

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa u Puračiću.