U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 28.03.2019. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja. Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku. Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina. Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa  u MZ Gnojnica i Šikulje. Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima odvija se uredno. Redovne aktivnosti su u toku, kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera, traženje gubitaka na vodovodnoj mreži.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.PZ.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.