U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 28.03.2018. god.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Vodosnabdijevanje u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac je uredno i nema planiranih isključenja radi izvođenja radova na mreži.

Korisnik usluge vodosnabdijevanja obavezan je da: koristi vodu na ekonomičan i racionalan način, kako bi se spriječilo rasipanje vode, plati utvrđenu cijenu za vodosnabdijevanje vodom po ispostavljenom računu, održava kućne vodovodne instalacije i da ih zaštiti od oštećenja i kvara, omogući očitanje vodomjera.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Higijena grada: Proljetno čišćenje asfaltnih površina, sakupljanje smeća sa zelenih površina.

Bez odobrenja općinske službe nadležne za komunalne poslove zabranjeno je: prekopavanje javne zelene površine, rekonstrukcija postojećih i izgrađenih novih zelenih površina, ograđivanje i postavljanje bilo kakvih uređaja, objekata, naprava, reklama, panoa i slično na javnim zelenim površinama, odlaganje građevinskog materijala, kampiranje i postavljanje šatora, rezanje grana i vrhova drveća, obaranje i uklanjanje drveća, te vađenje panjeva.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.