U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 27.08.2018. god.

Vodosnabdijevanje u danima vikenda bilo je uredno, a za danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, bez bitnijih promjena u funkcionisanju kanalizacionog sistema.

Odvoz smeća odvija se u ranim jutarnjim satim od 6:00 pa na dalje. Molimo korisnike da iznesu svoje posude s otpadom do 06:00 sati ujutro ili večer prije po redovnom rasporedu. Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je u planu košenje i sakupljanje trave, metenje ručno.

Radi zaštite javnih zelenih površina, zabranjeno je : rezanje i skidanje grana i vrhova sa ukrasnog drveća i bilja, guljenje kore stabala, zasijecanje, zarezivanje, savijanje, kidanje, stavljanje plakata na drveće i slično, penjenje po drveću, uništavanje travnjaka, iskopavanje i odnošenje zemlje, humusa i biljaka.

Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje poljoprivrednih, prehrambenih, tekstilnih, tehničkih i drugih proizvoda izvan prostora otvorenih pijaca, bez odobrenja općinsje službe nadležne za komunalne poslove.

Ulična rasvjeta: MZ Dobošnica.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.