U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 27.03.2020. god.

Na osnovu Naredbe Općinskog štaba civilne zaštite, a u cilju spreječavanja širenja posljedica izazvanih pojavom korona virusa (COVID – 19), odvoz komunalnog otpada vršit će se svake  nedelje u užoj gradskoj zoni, odnosno kriznim lokacijama gdje se ukaže potreba pražnjenja kontejnera. Odvoz smeća za danas odvija se po ustaljenom rasporedu. Stanje vodosnabdijevanja gradskog   i  prigradskog  vodovodnog  sistema kojim upravlja J.P. ”RAD”  Lukavac danas  je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži. U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.  Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica. Korisnici toplotne energije, dužni su o svom trošku sistematski održavati i kontrolisati kućnu toplovodnu instalaciju, a u slučaju kvara za vrijeme sezone grijanja brzo otkloniti kvar ili havariju.

 Zimska služba: Svi ljudski i materijalno-tehnički resursi su u pripravnosti.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.