U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 27.03.2019. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u protekla 24 sata  odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Isporuka i distribucija toplotne energije je uredna, a neke od naših aktovnosti su i redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Za danas (27.03.2019.godine) očekuje se uredno vodosnabdijevanje, bez obustave isporuke vode tokom dana uz normalno funkcionisanje kanalizacionog sisteme. Danas je planirana zamjena vodomjera, traženje gubitaka na vodovodnoj mreži, popravka puknute cijevi u Bistarcu – Ivanovići, a što se neće odrazit na kvalitet usluge drugih korisnika, čišćenje kolektora u ulici 9. maja. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povečane koncentracije mangana, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu .Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina.

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa  u MZ Puračić.

Pozivamo korisnike koji imaju dugovanja prema JP.  ”RAD” Lukavac, da svoje obaveze izmire u što kraćem roku, te se zahvaljujemo korisnicima koji uredno  plaćaju svoje račune i time pomažu u održavanju vodovodne mreže i sisteme grijanja.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.PZ.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.