U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 26.09.2019. god.

Vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD ”Lukavac danas je otežano, zbog nedovoljne isporuke vode sa filter stanice Modrac – Gikil.

Obavještenje:

Obavještvamo potrošače vode iz gradskog vodovoda Lukavac, da voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za sanitarne potrebe.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu . U okviru redovnih aktivnosti radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina. 

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. Protiv građana koji se ne budu pridržavali navedenih mjera i odredbi donesenih Odlukom o komunalnom redu provest će se inspekcijski nadzor.

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa  u Lukavac Gradu, Turiji, Bistarcu i Lukavac Mjestu.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.