U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 26.04.2018. god.

Obavještavamo korisnike u ul. Mehe Tubića da je moguć kratkotrajni prekid u isporuci vode, a zbog radova na vodovodnoj mreži.

Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera.

Korisnik usluge vodosnabdijevanja obavezan je da: koristi vodu na ekonomičan način, kako bi se spriječilo rasipanje vode, plati utvrđenu cijenu za vodosnabdijevanje vodom po ispostavljenom računu utrošene vode, održava kućne vodovodne instalacije i da ih zaštiti od oštećenja i kvara, u slučalu kvara brzo obezbjedi lokaciju i otkloni kvar ili havariju i omogući očitanje vodomjera.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Radnici J.P. ”RAD” Lukavac danas su počeli sa redovnim akcijama na uređenju javnih zelenih površina. Uređenje je obuhvatilo sadnju cvijeća, košenje trave, metenje mašinsko i ručno, okopavanje zelene ograde.

Radi zaštite javnih zelenih površina, zabranjeno je : rezanje i skidanje grana i vrhova sa ukrasnog drveća i bilja, guljenje kore stabala, zasijecanje, zarezivanje, savijanje, kidanje, stavljanje plakata na drveće i slično, penjenje po drveću, uništavanje travnjaka, iskopavanje i odnošenje zemlje, humusa i biljaka.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.