U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 26.01.2018. god.

Obavještavamo potrošače  vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povečane koncentracije mangana i mutnoće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarnr potrebe.

Vodosnabdijevanje i  isporuka toplotne energije u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano čišćenje asfaltnih površina.

U cilju zaštite centralizovanog sistema snabdijevanja toplotnom energijom, zabranjeno je: neovlašteno na toplovod priključiti kućnu toplovodnu instalaciju, vršiti izgradnju nadzemnih i podzemnih objekata, koji bi na bilo koji način mogli ugroziti snabdijevanje toplotnom energijom, rukovati zajedničkom toplovodnom armaturom i zređajima, mijenjati mjerne uređaje, vršiti popravke i rekonstrukciju na centralizovanom sistemu snabdijevanja toplotnom energijom i na bilo koji način ugroziti pouzdanost snabdijevanja toplotnom energijom.

U toku je demontaža dekorativnih elemenata.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.