U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 25.10.2018. god.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše.  Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti podstanica.  Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. 

Pozivamo korisnike koji imaju dugovanja prema JP.  ”RAD” Lukavac, da svoje obaveze izmire u što kraćem roku, te se zahvaljujemo korisnicima koji uredno  plaćaju svoje račune i time pomažu u održavanju vodovodne mreže i sisteme grijanja.

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavamo građane-korisnike usluge odvoza kućnog smeća, da će se 26.10.2018. god. vršiti odvoz krupnog otpada na području Lukavac grada. Mole se građani da krupni otpad odlože pored kontejnera za kućno smeće. U ul. Kulina Bana punkt za prikupljanje otpada bit će prostor bivše pijace, u ul. Milerova preko puta Vile, u ul. Slatina bivši poligon. Krupnim otpadom se smatraju: dijelovi namještaja, kućanski aparati, sanitarni uređaji i sl. Korisnici koji ne odlože krupni otpad na gore navedeni datum dužni su o svom trosku platiti odvoz krupng otpada.

Napomena: U krupni otpad ne spada, građevinski materijal, šut i sl. isti će se voziti po zahtjevu i o trošku vlasnika.