U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 25.09.2018. god.

U cilju očuvanja stabilnog poslovanja J.P. ”RAD” Lukavac pozivamo sve korisnike komunalnih usluga, pravna i fizička lica da u što kraćem roku izmire dugovanja koja imaju prema ovom preduzeću, a posebno za centralno grijanje, kako bi grijna sezona 2018 / 2019 počela na vrijeme. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim korisnicima usluga, naročito našim redovnom platišama.

Vodosnabdijevanje u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše.  Redovne aktivnosti su u toku, kontrola i zamjena vodomjera, čišćenje kanalizacije, traženje gubitaka na vodovodnoj mreži.

Odvoz smeća odvija po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Tehničke pripreme za sezonu grijanja teku po planu.

Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac čl.13. definisano je:

  1. neovlašteno na toplovod priključiti kućnu toplovodnu instalaciju,
  2. vršiti izgradnju nadzemnih i podzemnih objekata, koji bi na bilo koji način mogli ugroziti snabdijevanje toplotnom energijom,
  3. rukovati zajedničkom toplovodnom armaturom i uređajima,
  4. mijenjati mjerne uređaje, vršiti popravke i rekonstrukciju na centralizovanom sistemu snabdijevanja toplotnom energijom i
  5. na bilo koji način ugroziti pouzdanost snabdijevanja toplotnom energijom.

Ulična rasvjeta: Poljice Donje.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.