U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 25.06.2018. god.

Vodosnabdijevanje u protekla 24h odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac danas je uredno i nema planiranih isključenja radi izvođenja radova na mreži.

Redovne aktivnosti su u toku, kontrola i zamjena vodomjera, traženje gubitaka na vodovodnoj mreži, čišćenje slivnika.

Zbog visokih temperatura zraka, a u cilju zaštite zdravlja radnika, od 07.06. 2018. godine, odvoz smeća se vrši u ranijim jutartnjim satima (od 6:00 sati pa na dalje). Molimo korisnike da iznesu svoje posude s otpadom do 06:00 sati ujutro ili večer prije po redovnom rasporedu.

Radnici J.P. ”RAD” Lukavac danas su počeli sa redovnim akcijama na uređenju javnih zelenih površina. Uređenje je obuhvatilo košenje trave, uređenje putnog pojasa u MZ Huskići i uklanjanje divlje deponije u Huskićima.

Vrtove, voćnjake i druge slične površine (ograđene i neograđene), ograde, drveća i neizgrađena zemljišta uz javne površine, vlasnici i korisnici moraju održavati urednim. Zabranjeno je svako gomialnje sekundarnih sirovina, smeća i drugog otpadau dvorištima individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, kao i na neizgrađenom zemljištu uz javne površine, izuzev u za to određenim posudama. Zabranjeno je u dvorištima individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, kao i na neizgrađenom zemljištu uz javne površine, deponovati havarisane automobile i druga motorna vozila.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.