U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 25.03.2019. god.

Za danas (25.03.2019.godine) očekuje se uredno vodosnabdijevanje, bez obustave isporuke vode tokom dana, uz normalno funkcionisanje kanalizacionog sisteme.Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povečane koncentracije mangana, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.   Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku. Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu .Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina. Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa  u MZ Devetak.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.PZ.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.