U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 24.06.2019. godine

Vodosnabdijevanje u danima vikenda odvijalo se normalno i bez ograničenja. Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, bez bitnijih promjena u funkcionisanju kanalizacionog sistema. Redovne aktivnosti su u toku, kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povećane koncentracije mangana, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe. 

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Neke od naših aktivnosti su uređenje spomen obilježja Trg Slobode.

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa u MZ Dobošnica i Kruševica.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.