U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 24.05.2018. god.

Vodosnabdijevanje u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja. Danas korisnici mogu očekivat urednu isporuku vode u gradu i prigradskim naseljima bez obustave isporuke vode tokom dana. Redovne aktivnosti su u toku, kontrola i zamjena vodomjera, čišćenje slivnika, traženje gubitaka na vodovodnoj mreži.

Korisnik usluge vodosnabdijevanja obavezan je da: koristi vodu na ekonomičan i racionalan način, kako bi se spriječilo rasipanje vode, plati utvrđenu cijenu za vodosnabdijevanje vodom po ispostavljenom računu, održava kućne vodovodne instalacije i da ih zaštiti od oštećenja i kvara, omogući očitanje vodomjera.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Danas je planirano: uređenje spomen obilježja, košenje trave, okopavanje zelene ograde.

Na kompletnom području općine Lukavac obavezan je odvoz kućnog smeća i krupnog otpada. Za organizovanje obaveznog odvoza kućnog i krupnog otpada sa cjelokupnog područja općine odgovoran je davalac komunalnih usluga i nadležna općinska služba za inspekcijske poslove. Saglasnost na cijenu usluga odvoza  kućnog smeća i krupnog otpada daje Općinsko vijeće, na zahtjev Javnog komunalnog preduzeća, odnosno, pravnog lica ili lice koje samostalno obavlja djelatnost, kome je povjereno obavljanje poslova odvoza smeća, shodno članu 21. Zakona o komunalnim djelatnostima (Službene novine TK broj: 11/05).

Ul. rasvjeta: redovno održavanje u Poljicu i Babicama.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.