U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 24.04.2020. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

VODOSNABDIJEVANJE:

Za danas (24.04.2020.godine), očekuje se uredno vodosnabdijevanje, bez obustave isporuke vode tokom dana, a uz normalno funkcionisanje kanalizacionog sistema. U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

J.P. ”RAD” Lukavac će vršiti hidrauličko ispitivanje na sistemu centralnog grijanja uz redukovanu isporuku toplotne energije (priprema i ispitivanja za narednu sezonu).

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća odvija se po planu.

Obavještavamo građane-korisnike usluge odvoza kućnog smeća, da će se danas 24.04.2020. godine,  vršiti odvoz krupnog otpada na području Lukavac grada. Mole se građani da krupni otpad odlože pored kontejnera za kućno smeće. U ul.  Kulina Bana punkt za prikupljanje otpada biti će prostor bivše pijace, u ul. Milerova preko puta Vile, u ul. Slatina bivši poligon.Krupnim otpadom se smatraju: dijelovi namještaja, kućanski aparati, sanitarni uređaji i sl. Korisnici koji ne odlože krupni otpad na gore navedeni datum dužni su o svom trošku platiti odvoz krupnog otpada.Napomena: U krupni otpad ne spada, građevinski materijal, šut, i sl. Isti će se voziti po zahtjevu i o trošku vlasnika.

Obavještavamo građane-korisnike usluge odvoza kućnog smeća, da će se u periodu  od 04.05.2020. godine, do 15.05.2020. godine,  u redovnim terminima  odvoza smeća vršiti odvoz krupnog otpada u prigradskim MZ na području općine Lukavac.Krupnim otpadom se smatraju: dijelovi namještaja, kućanski aparati i sanitarni uzređaji.Korisnici usluge odvoza smeća dužni su na dan odvoza krupni otpad odložiti pored posuda za kućno smeće. Napomena: U krupni otpad ne spada, građevinski otpad, šut, šljaka, podrumsko smeće kao i otpad iz bašta i dvorišta.

HIGIJENA GRADA:

Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina, a neke od današnjih aktivnosti su: košenje trave u ulici Vase Pelagića, Trg slobode i u školskom parku, uređenje spomen obilježja Trg Slobode, metenje asfaltnih površina ručno i mašinski i ostali poslovi po nalogu općine Lukavac.

ULIČNA RASVJETA:

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa u Prokosocićima i Tabacima.