U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 24.02.2020. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u danima vikenda odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Za danas (24.02. 2020. god), odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu, a održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše. Bez problema se odvija isporuka i distribucija toplotne energije.

Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac čl.13. zabranjeno je:

  1. neovlašteno na toplovod priključiti kućnu toplovodnu instalaciju,
  2. vršiti izgradnju nadzemnih i podzemnih objekata, koji bi na bilo koji način mogli ugroziti snabdijevanje toplotnom energijom,
  3. rukovati zajedničkom toplovodnom armaturom i uređajima,
  4. mijenjati mjerne uređaje, vršiti popravke i rekonstrukciju na centralizovanom sistemu snabdijevanja toplotnom energijom i
  5. na bilo koji način ugroziti pouzdanost snabdijevanja toplotnom energijom.

Zimska služba: Svi ljudski i materijalno-tehnički resursi su u pripravnosti.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.