U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 23.10.2017. god.

Vodosnabdijevanje u danima vikenda uredno, danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac čl. 23. definisano je:

U slučaju prestanaka upotrebe objekta za vodosnabdijevanje, vlasnik, odnosno, pravno lice kome je objekat povjeren na korištenje i upravljanje, dužan je taj objekat održavati u stanju koje neće prouzrokovatištetu režimu voda ili trećim licima.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina ćije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano: održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih asfaltnih površina.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.