U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 23.07.2019. godine

Upućujemo apel korisnicima da što racionalnije koristite vodu, posebno u jutarnjim i večernjim satima. Posebno Vas molimo da ne zalijevate bašte, punite bazene, perete asfaltne površine i slično, što uzrokuje nemogućnost održavanja konstantnog pritiska na vodovodnoj mreži.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac danas je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži. Redovne aktivnosti su u toku, kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe. 

Odvoz smeća se odvija po rasporedu u dvije smjene. Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina.

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa u Lukavac gradu i u MZ Poljice.

Pozivamo korisnike koji imaju dugovanja prema JP.  ”RAD” Lukavac, da svoje obaveze izmire u što kraćem roku, te se zahvaljujemo korisnicima koji uredno  plaćaju svoje račune i time pomažu u održavanju vodovodne mreže i sisteme grijanja.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.