U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 23.05.2018. god.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Danas je planirano: mašinsko i ručno metenje, košenje trave, okopavanje zelene ograde.

Vodosnabdijevanje u protekla 24h odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži. Redovne aktivnosti su u toku, kontrola i zamjena vodomjera, čišćenje kanalizacije.

Ul. rasvjeta: redovno održavanje u Dobošnici i Gnojnici.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.