U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 23.04.2020. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

VODOSNABDIJEVANJE:

Za danas (23.04.2020.godine), očekuje se uredno vodosnabdijevanje, bez obustave isporuke vode tokom dana, a uz normalno funkcionisanje kanalizacionog sistema. U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

J.P. ”RAD” Lukavac će vršiti hidrauličko ispitivanje na sistemu centralnog grijanja uz redukovanu isporuku toplotne energije (priprema i ispitivanja za narednu sezonu).

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća odvija se po planu.

Obavještavamo građane-korisnike usluge odvoza kućnog smeća, da će se 24.04.2020. godine,  vršiti odvoz krupnog otpada na području Lukavac grada. Mole se građani da krupni otpad odlože pored kontejnera za kućno smeće. U ul.  Kulina Bana punkt za prikupljanje otpada biti će prostor bivše pijace, u ul. Milerova preko puta Vile, u ul. Slatina bivši poligon.Krupnim otpadom se smatraju: dijelovi namještaja, kućanski aparati, sanitarni uređaji i sl. Korisnici koji ne odlože krupni otpad na gore navedeni datum dužni su o svom trošku platiti odvoz krupnog otpada.Napomena: U krupni otpad ne spada, građevinski materijal, šut, i sl. Isti će se voziti po zahtjevu i o trošku vlasnika.

Obavještavamo građane-korisnike usluge odvoza kućnog smeća, da će se u periodu  od 04.05.2020. godine, do 15.05.2020. godine,  u redovnim terminima  odvoza smeća vršiti odvoz krupnog otpada u prigradskim MZ na području općine Lukavac.Krupnim otpadom se smatraju: dijelovi namještaja, kućanski aparati i sanitarni uzređaji.Korisnici usluge odvoza smeća dužni su na dan odvoza krupni otpad odložiti pored posuda za kućno smeće. Napomena: U krupni otpad ne spada, građevinski otpad, šut, šljaka, podrumsko smeće kao i otpad iz bašta i dvorošta.

HIGIJENA GRADA:

Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina, a neke od današnjih aktivnosti su: košenje trave u Poštanskoj ulici, uređenje spomen obilježja Trg Slobode, okopavanje cvijeća u ulici Armije BiH, zalijevanje sadnica i ostali poslovi po nalogu općine Lukavac.

ULIČNA RASVJETA:

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa u ulici Redžepa ef. Muminhodžića i Puračiću.