U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 22.11.2018. god.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac (za 22.11.2018. god) je uredno i nema planiranih isključenja radi izvođenja radova na mreži ( voda se može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe ). Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Odvoz smeća odvija se po ustaljenonom rasporedu. Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac čl. 23. definisano jeU slučaju prestanka upotrebe objekta za vodosnabdijevanje, vlasnik, odnosno, pravno lice kome je objekat povjeren na korištenje i upravljanje, dužan je taj objekat održavati u stanju koje neće prouzrokovati štetu režimu voda ili trećim licima.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. 

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.