U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 22.03.2018. god.

Zimska služba izvršava planom zacrtane zadatke. Svi putni pravci koji su u nadležnosti J.P.»RAD» Lukavac su prohodni.

Vodosnabdijevanje u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac je uredno i nema planiranih isključenja radi izvođenja radova na mreži.

Svaki korisnik usluge dužan je da kućne vodovodne instalacije drži u ispravnom stanju, kako bi se spriječilo rasipanje vode i nastupanja drugih šteta. U suprotnom slučaju sve nastale štete padaju na teret korisnika. Pod kućnim vodovodnim instalacijama podrazumjevaju se sve naprave i uređaji kod korisnika usluge vodosnabdijevanja iza glavnog vodomjera, koje služe za snabdijevanje vodom.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti podstanica.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Proljetno uređenje saobraćajnica, trotoara i zelenih površina na području grada Lukavac već je počelo. U proteklih nekoliko dana izvršeno je ručno i mašinsko uklanjanje posipnog materijala sa saobraćajnica i trotoara. Neke od naših aktivnosti u narednim danima su: čišćenje ulica, trotoara i parking prostora od nanosa blata, pijeska i slično, uklanjanje otpalog lišća, granja i drugog otpada. Radovima je obuhvaćeno čišćenje asfaltnih i zelenih površina, prikupljanje otpada i odvoz istog na deponiju. 

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.