U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 22.02.2019. god.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima  dovodi se u stanje urednosti i stabilizaciju očekujemo  u jutarnjim satima.  U večernjim satima nadležna služba GIKIL-a uspjela je otkloniti kvar u Filter stanici Modrac zbog čega je bila obustavljena  isporuka  vode.  Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povečane koncentracije mangana, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.

Odvoz smeća se odvija po ustaljenom rasporedu. Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje asfaltnih površina.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Korisnici odvoza kućnog smeća, dužni su sakupljeno kućno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Posude za kućno smeće moraju biti zatvorene. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za kućno smeće u kutijama ili sličnoj ambalaži. Zabranjeno je oštećivati posude za kućno smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati žeravicu ili vrući pepeo, bacati ostatke životinja, građevinski materijal, glomaznu ambalažu, dijelove kućnog namještaja i slično. Zabranjeno je onemogućavati sabirnom vozilu pristup posudama za smeće. Zabranjeno je svako prebiranje i prekopavanje po smeću.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.PZ.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.