U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 22.01.2014.

Vodosnabdijevanje uredno. Obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica u toku, zamjena vodomjera u ulici Sarajevska i Kule, izrada priključka za vodu u MZ Huskići, mjerenja protoka vode sa ciljem  utvrđivanja gubitaka u mreži  kao i priključenja na mrežu korisnika usluga  koji su izmirili obaveze po ispostavljenim računima.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac čl.43 premještanje vodovodnog priključka po zahtjevu korisnika usluge izvršit će davalac usluge o trošku korisnika usluge koji traži izmjenu postojećeg stanja. Postojeće stanje se ne smije mijenjati na štetu ostalih korisnika usluge.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom čl.18 davalac i korisnik usluge  snabdijevanja toplotnom energijom dužni su, prije početka davanja  odnosno korištenja usluge, zaključiti

Ugovor o davanju usluge u kojem će usaglasiti sve elemente bitne za pružanje usluge i to:

–  cijena usluge,

–  način plaćanja,

–  kvalitet usluge,

–  period na koji se zaključuje Ugovor,

–  prava i obaveze ugovornih strana i

–  druga pitanja bitna za uspješno sprovođenje odredbi Ugovora.

Tek po zaključenju Ugovora pravno ili fizičko lice će postati korisnik usluge, a davalac usluge tek tada može početi sa pružanjem usluge tom korisniku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se u skladu sa Programom  o održavanju čistoće javnih površina. Praćenje izvođenja radova vrši nadležna općinska služba.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.