U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 21.12.2018. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u protekla 24 sata  odvijalo se normalno i bez ograničenja. Danas korisnici mogu očekivati urednu isporuku vode u gradskim i prigradskim naseljima (voda se može koristit za higijensko – sanitarne potrebe). Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu ( otežano u visinskim zonama zbog zaleđene ceste). Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac čl.13. definisano je:

  1. neovlašteno na toplovod priključiti kućnu toplovodnu instalaciju,
  2. vršiti izgradnju nadzemnih i podzemnih objekata, koji bi na bilo koji način mogli ugroziti snabdijevanje toplotnom energijom,
  3. rukovati zajedničkom toplovodnom armaturom i uređajima,
  4. mijenjati mjerne uređaje, vršiti popravke i rekonstrukciju na centralizovanom sistemu snabdijevanja toplotnom energijom i
  5. na bilo koji način ugroziti pouzdanost snabdijevanja toplotnom energijom.

Pozivamo korisnike koji imaju dugovanja prema JP.  ”RAD” Lukavac, da svoje obaveze izmire u što kraćem roku, te se zahvaljujemo korisnicima koji uredno  plaćaju svoje račune i time pomažu u održavanju vodovodne mreže i sisteme grijanja.

Zimska služba: Svi ljudski i materijalno-tehnički resursi su u pripravnosti, a obezbijeđena je i dovoljna količina posipnog materijala. Svi putevi koji su u nadležnosti J.P. ”RAD” Lukavac su prohodni.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako binadležne službe blagovremeno intervenisale.